วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:53 น.

ข่าวสังคม

พิธีเชิญหิรัญบัฏพัดยศถวายแด่ “พระพรหมวัชรเมธี”

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.03 น.

พิธีเชิญหิรัญบัฏพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9 ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9  เจ้าอาวาส "วัดอรุณราชวราราม"

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ในพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยมี พล.ต.โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ) นายบัญชา ปานนิวัฒน์ ประธานชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ และนายเอนก จิตตขจรเกียรติ ประธานกรรมการ บริษัท มังกรบิน กาแฟโบราณ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และคณะสงฆ์ในเขตปรกครองเจ้าคณะภาค 9 ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธีได้ร่วมพิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในโอกาสรับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน