วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 13:29 น.

ข่าวสังคม

สอน.จับมือสถาบันพลาสติกมอบถุงพลาสติกชีวภาพเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 19.59 น.

สอน.จับมือสถาบันพลาสติก GO GREEN มอบถุงพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม  จัดกิจกรรม “Go Green ไปกับถุงพลาสติกชีวภาพ”เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องมอบถุงพลาสติกชีวภาพให้แก่ร้าน Home Fresh Hydrofarm  เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ Home Fresh Hydrofarm  ซ.รามคำแหง 167 ถ.รามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

จากการส่งเสริมของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันพลาสติก ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากพืชเศรษฐกิจของไทยอย่าง “อ้อยหรือผลผลิตจากอ้อย” นำมาเป็นวัตถุดิบนำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย สร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบดังกล่าว ภายในโครงการได้มีการนำผลผลิตจากอ้อยและนำตาลมารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำในอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากเดิมที่อ้อยสามารถผลิตได้เพียงน้ำตาลเท่านั้น ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวและส่งเสริมการใช้งานถุงพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นายศิวะ โพธิตาปนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า “ในวันนี้เราต้องการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง จึงนำถุงพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการออกแบบมาพร้อมใช้งาน นำมามอบให้กับทางร้าน Home Fresh Hydrofarm และบางส่วนได้นำไปมอบให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้”

ด้าน นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จากเดิมที่อ้อยสามารถผลิตได้เพียงน้ำตาลให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น ซึ่งภายในโครงการฯ ได้มีการนำผลผลิตจากอ้อยและน้ำตาลมารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ถุงพลาสติกใช้สำหรับบรรจุอาหารสด ถุงซองน้ำตาล ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟเซิร์ฟสเก็ตเหล้ารัม ลิปบาล์มที่มีส่วนผสมจากไขอ้อย สบู่เหลวผสมสควาเลนและเยื่อสกัดจากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ภายใต้การผลักดันของภาครัฐที่ต้องการให้อุตสาหกรรมของไทยมุ่งไป