วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 03:59 น.

ข่าวสังคม

อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานอัยการสูงสุด

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.18 น.

 

 

รุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2564)โดยมี อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม อัยการพิเศษฝ่ายฝึกอบรม และ อัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  เมื่อวันก่อน