วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:58 น.

ข่าวสังคม

ชวนร่วมทำบุญแผ่นทองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาโภคทรัพย์

วันเสาร์ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 11.15 น.

ขอเชิญร่วมทำบุญแผ่นทองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง - หล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ณ บริเวณลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณหน้าพระอุโบสถน้อยวัดอรุณราชวราราม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อแจ้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระอาราม ไดัร่วมทำบุญแผ่นทองในการเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง และร่วมทำบุญแผ่นทองในการเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง

ต้นตำนานท้าวเวสสุวรรณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าแห่งยักษ์ผู้ควบคุมภูตผีปีศาล ที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มานานกว่า 200 ปี ขนาดความสูง 2.40 เมตร ที่จะจัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งและรูปหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง พร้อมพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดวัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณราชวราราม

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญแผ่นทองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง ร่วมทำบุญแผ่นทองหล่อองค์องค์พญายักษ์วัดแจ้ง ต้นตำนานท้าวเวสสุวรรณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดความสูง 2.40 เมตร และร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงานเททองพร้อมพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญของการร่วมบุญสร้างถนนของทุกๆท่าน จงส่งผลให้ท่านผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ มีลู่ทางในการทำมาหากินที่สดใส มีช่องทางทำกินที่ดีไม่ติดขัด จะเดินทางไปทางใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดๆก็ขอให้สมดั่งหวังทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญ

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) เบอร์ 089-487-7391

พระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) เบอร์ 094-156-5515

พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526

พระมหาสุวิทย์  ปวิชชกิตติ เบอร์ 098 151-6813 ไอดีไลน์ suwit098151

สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม

เลขที่บัญชี 115-2-50515-0