วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:08 น.

ข่าวสังคม

วันพยาบาลสากล 2565 เชิดชูเกียรติ “พยาบาลดีเด่นในการดูแลผู้ป่วย COVID–19”

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 18.19 น.

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 เชิดชูเกียรติ “พยาบาลดีเด่นในการดูแลผู้ป่วย COVID–19”

น.ส.ธฤตา ไพรทวีพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชู “พยาบาลดีเด่น : ระดับผู้ปฏิบัติการ” ในการดูแลผู้ป่วย COVID – 19 เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 NURSE  A VOICE TO LEAD INVEST IN NURSING AND RESPECT RIGHTS TO SECURE GLOBAL HEALTH “พลังพยาบาลเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพโลก ในภัยพิบัติโควิด-19” ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี