วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:53 น.

ข่าวสังคม

พม.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก 61 หลังเมืองสุราษฎร์ฯ

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 16.00 น.

พม.เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก 61 หลังเมืองสุราษฎร์ฯ

วันที่ 20 มิ.ย.65 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายธีระภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี และกรรมาธิการงบประมาณ 2566 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานขบวนองค์กรชุมชน และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง และผูบริหาร พอช.ได้ทำพิธี รวมพลังซ้อมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 61 หลัง วงเงิน 1.09 ล้านบาท ณ บ้านเทพนิมิตร ม.11 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการงบประมาณ ไฟไหม้ ไล่รื้อและภัยพิบัติ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการดำเนินการโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลตะกุกเหนือ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยท่านลำติช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังให้เกียรติเทปูนหล่อคานบ้านให้กับผู้ประสบภัยด้วย