วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:28 น.

ข่าวสังคม

เปิดการสัมมนา“ทิศทางตลาดแรงงาน-ค่าแรงขั้นต่ำ

วันอังคาร ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 09.42 น.

 

สุรชัย ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางตลาดแรงงาน-ค่าแรงขั้นต่ำ และภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย โดยมี วรพงษ์  รวิรัฐ ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล หิน  นววงศ์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย     ดร. ธนิต  โสรัตน์  รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และ บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน