วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:49 น.

ข่าวสังคม

ร่วมแสดงความยินดี

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 10.02 น.

นางสาวอรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด และ บริษัท วิชั่นกลาส อิดร์สทรีส์ จำกัด นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 และเพื่อนร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ นายชินโชติ แสงสังข์ และ พล.ต.ต. อังกูริคล้ายคลึง ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา