วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 16:56 น.

ข่าวสังคม

วันผังเมืองโลก

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 19.40 น.

กรมโยธาธิการจัดงานวันผังเมืองโลก

 

 

พล.ต.ท. ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เรื่อง“วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง” ซึ่งจัดขึ้นโดย มณฑล สุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมี โอฬาร ศักยโรจน์กุล  อัญชลี ริ้วธงชัย และ ชูขวัญ นิลศิริมาร่วมในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์เมื่อเช้านี้