วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:47 น.

ประกัน

เอไอเอมอบเงินสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 13.33 น.

เอไอเอมอบเงินสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นางสาว รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ วิสุทธากุล ประธานที่ปรึกษาเครือนำทอง นายบุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช ประธาน MDRT เอไอเอ ประเทศไทย และนางยุพิน ภวจันทร์รัศมี ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ทัพศรีเทพจันทรา 12 เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 100,000 บาท ผ่านโครงการ Great Give Day ของเครือนำทอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการตอบแทนคืนสู่สังคมไทย โดยเฉพาะในโอกาสพิเศษที่เอไอเอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 80 ปี อีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตามคำมั่นสัญญาในการส่งเสริมสุขภาพและชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นผ่านโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ ซึ่งพิธีมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้