วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:01 น.

ประกัน

สัมมนาต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 16.42 น.

สัมมนาต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

 

 

ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง “ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย” เพื่อเผยแพร่ให้กับบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่นำส่งข้อมูลการรับประกันภัยเข้าระบบ Insurance Bureau System หรือ IBS เพื่อประมวลผลข้อมูล ซึ่งบริษัทที่นำส่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับทั้งผลลัพธ์ และโปรแกรมการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับประกันภัยให้กับฝ่ายรับประกันภัย และฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทประกันภัย เพื่อนำไปปรับปรุงและเผยแพร่ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IARs) สำหรับทรัพย์สินประเภทอื่นภายในปีนี้อีกด้วย