วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:13 น.

ประกัน

เอไอเอ ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนบ้านผือ จ.อุดรธานี

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 17.22 น.

เอไอเอ ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนบ้านผือ จ.อุดรธานี

 

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านผือ อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี โดยมีนางเฉลิมพร ชื่นจอหอ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ อนึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’