วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 16:07 น.

ประกัน

ISJ Overseas Seminar 2019

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562, 17.20 น.
ISJ Overseas Seminar 2019
 
 
 
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร ร่วมกับ Mr. Yuji Ito, Managing Director, สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) Mr. Kiyoaki Sano, President, สถาบันประกันภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIIJ) และ Mr. Hideyoshi Kamigata, President, Aioi Bangkok Insurance Plc. แถลงข่าวความร่วมมือการจัดสัมมนา The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas Seminar 2019 (ISJ Overseas Seminar 2019) ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน พร้อมนำต้นแบบที่ดีของประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้เจริญเติบโตต่อไป ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท