วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 13:07 น.

ประกัน

มอบเครื่องวัดความดันสายตา

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 16.12 น.

มอบเครื่องวัดความดันสายตา

               

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเครื่องวัดความดันลูกตาและความหนากระจกตา แก่แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตา และช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นต้อหิน ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์