วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 16:29 น.

ประกัน

รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 16.45 น.

รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562

 

นายวีรภัทร สภากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯรับ รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการจ้างงานและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่คนพิการในสังคมไทย