วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:50 น.

ประกัน

มอบสิริมิ่งมหามงคล

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.11 น.

มอบสิริมิ่งมหามงคล

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม มอบพระพุทธสิหิงค์ (สิงห์ 1 เชียงแสน) สิริมหามงคล ให้แก่ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ร้านอาหารท่าน้ำภูแล เชียงราย