วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:21 น.

ประกัน

TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา -19 ให้บุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.05 น.

TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา -19

 ให้บุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้  โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ณ อาคารจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ