วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:54 น.

ประกัน

TIP รับประกันภัยไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวช

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 11.26 น.

TIP รับประกันภัยไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวช

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงานและบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล