วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:51 น.

ประกัน

เอไอเอมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 500 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางรัก

วันศุกร์ ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.10 น.
เอไอเอมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 500 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางรัก
 
 
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงปันน้ำใจ จำนวน 500 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางรัก โดยมี ดร.ภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดเขตบางรัก อีกทั้งยังให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ AIA Sharing A Life ที่ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงเวลา แม้ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น  ‘Healthier, Longer, Better Lives’