วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:59 น.

ประกัน

เมืองไทยประกันภัย ขยายความคุ้มครองออโต้3ด. ให้ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางแบบรายปี

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.49 น.
เมืองไทยประกันภัย ขยายความคุ้มครองออโต้3ด.
ให้ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางแบบรายปี
 
 
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล่าถึงการขยายความคุ้มครองให้กับลูกค้าที่ถือประกันเดินทางรายปี “ในช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้แพร่ระบาดในวงกว้าง ทำให้หลายประเทศทั่วโลกประกาศนโยบายล็อกดาวน์ ไม่สามารถเดินทางถึงกันได้ ส่งผลให้แผนการเดินทางของคนจำนวนมาก รวมถึงลูกค้าของเมืองไทยประกันภัยต้องหยุดชะงัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ จึงขยายระยะเวลาคุ้มครองให้กับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศ (แผนรายปี) โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติม
 
สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายปี เมืองไทยประกันภัยขยายระยะเวลาความคุ้มครองให้อัตโนมัติ 3 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดิม โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยรายละเอียดความคุ้มครองและบริการช่วยเหลือต่าง ๆ ยังคงเดิมทุกประการ โดยลูกค้าไม่ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ เมืองไทยประกันภัยจะแจ้งให้ท่านทราบโดย SMS / E-mail หรือตามที่อยู่บนกรมธรรม์