วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:20 น.

ประกัน

มอบสินไหมมรณกรรม

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.27 น.

มอบสินไหมมรณกรรม

 
คุณปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายการตลาด บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมมรณกรรม คุณเดชา  จิตรเลขา  กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จำกัด จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่คุณสมใจ  จิตรเลขา ผู้รับผลประโยชน์ (ภรรยา)  โดยมี คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  วัดใหญ่สว่างอารมณ์  นนทบุรี  เมื่อเร็วๆ นี้