วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 23:42 น.

ประกัน

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เข้าพบสำนักงาน คปภ.

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.15 น.

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เข้าพบสำนักงาน คปภ.

 

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ (ประจำปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2565) เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อแนะนำกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยชุดใหม่ พร้อมหารือประเด็นเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.