วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 00:59 น.

ประกัน

วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.52 น.

วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

                

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้กับสมาชิกชมรมตัวแทน   ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพร้อมวางแผนการส่งเสริมการขายในการกระตุ้นยอดขาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ