วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:16 น.

ประกัน

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “International Life Insurer of the Year - Thailand” เป็นปีที่ 3

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.01 น.

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “International Life Insurer of the Year - Thailand” เป็นปีที่ 3

 

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบรางวัลเกียรติยศ International Life Insurer of the Year - Thailand จากงาน Insurance Asia Awards 2020 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่เอไอเอได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking & Finance เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บริษัทที่มีการดำเนินงานอย่างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียท่ามกลางสภาวะทางธุรกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้ 3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรางวัล ได้แก่ มีนวัตกรรมที่โดดเด่น  มีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคล่องตัวยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้าน โดยรางวัลดังกล่าวเสมือนเครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของเอไอเอในการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต เพื่อส่งมอบความคุ้มครองที่เพียงพอและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตอกย้ำคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’