วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:22 น.

ประกัน

เอไอเอ ประเทศไทย รับประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.00 น.

เอไอเอ ประเทศไทย รับประกาศเกียรติคุณในงาน

 “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

 

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ และร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดย เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ที่มีการออกแบบและปรับปรุงอาคารโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์ให้แก่สังคมของเอไอเอ ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา