วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:17 น.

ประกัน

กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนทุนอาหารกลางวันพร้อมชุดนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.15 น.

กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนทุนอาหารกลางวันพร้อมชุดนักเรียน

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบชุดนักเรียน ชุดปฏิบัติธรรม รองเท้านักเรียน ถุงเท้า กระเป๋าหนังสือ พร้อมเงินทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกไพล จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีนายสุริยน ทองสัมฤทธิ์ ผู้จัดการ สาขาอรัญประเทศ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน กรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วยนายเชาว์ฤทธิ์ นนท์คำวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาคให้แก่นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกไพล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563