วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:50 น.

ประกัน

สัมมนา 5 ภูมิภาค

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 18.17 น.

สัมมนา 5 ภูมิภาค

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 เรื่อง “คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)” เพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน ทั้งจากสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย โดยมีนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพฯ