วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:24 น.

ประกัน

แสดงความยินดี ครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 21.11 น.

แสดงความยินดี ครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

 

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 59 พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จำนวน 100,000 บาท โดยมีนางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง