วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:45 น.

ประกัน

สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.52 น.
สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย