วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:11 น.

ประกัน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศเปลี่ยนเวลาทำการ

วันพุธ ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2564, 10.24 น.

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกาศเปลี่ยนเวลาทำการ

 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการในส่วนงานบริการดังนี้

ทั้งนี้ กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้าง และมุ่งหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมส่งกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง