วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:27 น.

ประกัน

ทิพยประกันภัย มอบประกันโควิด – 19 ให้กับบุคลากร มูลนิธิชัยพัฒนา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.08 น.

ทิพยประกันภัย มอบประกันโควิด – 19 ให้กับบุคลากร มูลนิธิชัยพัฒนา

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณวิชชุดา ไตรธรรม  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศ จำนวน 1,443 คน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบ  ณ มูลนิธิชัยพัฒนา