วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 23:04 น.

ประกัน

เครือไทย โฮลดิ้งส์ จัดงานประชุมพนักงานประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.49 น.

เครือไทย โฮลดิ้งส์ จัดงานประชุมพนักงานประจำปี 2564

 

 

นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมพนักงานประจำปี 2564 เพื่อร่วมเปิดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : We are TGH ภายใต้คอนเซ็ปต์ Together we can โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทในเครือ อาทิ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน และ ไทยประกันภัย ร่วมแถลงในงานครั้งนี้