วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 23:19 น.

ประกัน

BKI ยืนหยัดความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือทางการเงินในระดับ A- (Excellent) จาก A.M. Best

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.31 น.

BKI ยืนหยัดความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือทางการเงินในระดับ A- (Excellent) จาก A.M. Best

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ยังคงครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ที่ระดับ  A- (Excellent) Outlook Negative จาก A.M. Best Company สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ ครองอันดับที่ระดับ  A- มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง แม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเงินที่ดี