วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:56 น.

ประกัน

MTI มอบประกันภัยโควิด-19 แผนพิเศษเจอจ่ายจบ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.12 น.
MTI มอบประกันภัยโควิด-19 แผนพิเศษเจอจ่ายจบ
ให้แก่อาสาสมัครชุมชน Community Isolation
 
 
 
ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เป็นผู้แทนมอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้นำชุมชนที่เป็นอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ Community Isolation โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 40 คน ทุนประกันภัยรวมมูลค่ากว่า 20,000,000 บาท เพื่อเป็นการคุ้มครองอาสาสมัครผู้เสียสละและเป็นด่านแรกในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต, รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, ผศ.ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร, รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ, นายชาญชัย นพรัตน์ และนายเขียนชัย อินถา ร่วมรับมอบกรมธรรม์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ Community Isolation ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
 
สำหรับรายละเอียดความคุ้มครองประกันภัย  COVID-19 แผนพิเศษ เจอจ่ายจบ มอบความคุ้มครองให้กรณีตรวจพบเชื้อ COVID-19 รับ 20,000 บาท ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 รับ 500,000 บาท และเงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 สูงสุด 7,500 บาทต่อปี อีกทั้งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริงกรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน 50,000 บาท