วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 07:06 น.

ประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มบริจาคข้าวสารให้กรมกิจการผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.37 น.

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มบริจาคข้าวสารให้กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มโดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคข้าวสารจำนวน 2,272 กิโลกรัม ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน