วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:19 น.

ประกัน

ฟิลลิปประกันชีวิต จ่ายสินไหม เหตุเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนพิทักษ์ป่าถูกกระทิงเขาใหญ่พุ่งขวิด

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.16 น.

ฟิลลิปประกันชีวิต จ่ายสินไหม เหตุเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนพิทักษ์ป่าถูกกระทิงเขาใหญ่พุ่งขวิด

 

นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสินไหมมรณกรรมประกันชีวิตกลุ่ม นายนกรณ์ ศรีเรือง จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ผู้ประสบเหตุกระทิงป่าขวิดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่  โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ในฐานะรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นผู้รับมอบฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ