วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:38 น.

ประกัน

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 11.07 น.

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาในพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุโขทัย พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และที่พักสงฆ์ เกียรติกวิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อฟื้นฟูสถานที่ซึ่งประสบความเสียหายจากเหตุอุทกภัย