วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:38 น.

ประกัน

วิริยะประกันภัยติดตามโครงการปลูกพืชอาหารช้างเพื่อความยังยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.59 น.

วิริยะประกันภัยติดตามโครงการปลูกพืชอาหารช้างเพื่อความยังยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

 

อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอนุศิษฎ์  นิติสุวรรณกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ทางบมจ.วิริยะประกันภัยให้การสนับสนุน ณ  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารช้าง และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารช้างในฤดูแล้ง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนให้กับช้างในพื้นที่ต่อไป