วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:44 น.

ประกัน

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประกาศ walk out ออกจากสมาคมตัวแทนฯ

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.17 น.
โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประกาศ walk out ออกจากสมาคมตัวแทนฯ
 
 
 
ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) แถลงข่าวประกาศ walk out ออกจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทย เนื่องจากการ “วิธีการนับผลงานผู้ได้รับรางวัลตามระเบียบของประกาศของสมาคมตัวแทนไม่เป็นธรรม และไม่มีความยุติธรรม”
 
 
เพราะเมื่อการดูผลงานตัวเลขการนับรางวัลผลงานส่วนตัว ผู้ได้รับรางวัล 7 ใน 10 มีตัวเลขผิดปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวเลขของรางวัล MDRTซึ่งควรจะสอดคล้องกันและผิดปกติไปหลายเท่า ส่งผลให้ผู้รับรางวัล  7 ใน 10 คน ได้รับรางวัลจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทยและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จากตัวเลขที่ไม่ปกตินี้
 
 
ทั้งนี้บริษัท และตัวแทนที่เป็นสมาชิกได้มีการทักท้วงไปยังสมาคมตัวแทนหลายครั้งแล้ว แต่ทางสมาคมก็เพิกเฉยถึงแม้จะทราบถึงข้อทักท้วงนี้ และการแข่งขันจะมีความหมายได้อย่างไร เนื่องจากสมาคมไม่วางตัวเป็นกลาง บริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำช่องทางการขายผ่านตัวแทน จึงต้องออกมาส่งเสียงให้กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนทั้งอุตสาหกรรมที่ไม่รับความเป็นธรรมจากการแข่งขันครั้งนี้ และไม่สนับสนุนให้ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่มีความยุติธรรม จนกว่าสมาคมจะออกมาให้ความเป็นธรรมกับตัวแทนทั้งอุตสาหกรรม