วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:27 น.

ประกัน

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 13.35 น.

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2564 แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล