วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 12:02 น.

ประกัน

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 14.03 น.

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต

 

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย มร.โทมัส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’ Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ งานมอบรางวัลจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดออนไลน์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในปัจจุบัน เมื่อเร็วๆนี้