วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 18:24 น.

ประกัน

ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถ

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.21 น.
ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถ
 
 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้
 
1.ผู้ขับขี่ จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้แก่
 
กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน  
 
กรณีเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะ คุ้มครอง 35,000 บาท ต่อคน
 
หากเกิดความเสียหายทั้งสองกรณีรวมกัน คุ้มครอง ไม่เกิน 65,000 บาท ต่อคน
 
(สำหรับ ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกสามารถไปเรียกร้องจากฝ่ายที่ต้องรับผิดได้)
 
2.ผู้โดยสาร จะได้รับความคุ้มครอง ตามประกันภัย พ.ร.บ.ดังนี้
 
กรณีบาดเจ็บคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน  
 
กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ คุ้มครอง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน  
 
กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อคน  
 
กรณีนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครอง วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ร
 
3.ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร เช่น คนเดินเท้า จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ดังนี้
 
กรณีบาดเจ็บคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน  
 
กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ คุ้มครอง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน  
 
กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อคน 
 
กรณีนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครอง วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
 
การทำ พ.ร.บ.ประกันภัยมีประโยชน์ต่อทุกคน ดังนั้เจ้าของรถทุกคันห้ามลืมทำเด็ดขาด และสำหรับรถจักรยานยนต์ ตอนนี้ก็สามารถซื้อ พ.ร.บ.หรือต่ออายุกรมธรรม์ได้ทางออนไลน์แล้ว ผ่านไลน์ @iRVP สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากโควิด-19