วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:28 น.

ประกัน

เปิดจองหมวกนิรภัยออนไลน์ โครงการรัฐราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.03 น.

เปิดจองหมวกนิรภัยออนไลน์ โครงการรัฐราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง 

              

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดจองหมวกนิรภัยออนไลน์ โครงการ “รัฐ- ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ผ่านการถวายคำปณิธานในโครงการฯ โดยเงินรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

              

โดยเปิดให้จองในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" ที่จัดระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดทั้งแบบ Online และ  Onsite โดยจะเปิดให้จองหมวกนิรภัยผ่านทางออนไลน์ ภายในงานทั้ง 2 วัน ตั้งแต่ 12.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าหมวกนิรภัยจะหมด และขออภัยหากหมวกนิรภัยหมดก่อนเวลาที่กำหนด โดยประชาชนที่สนใจสามารถ  จองหมวกนิรภัยได้ 1 คนต่อ 1 ใบ โดยมีรายละเอียดสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจองหมวกนิรภัยในโครงการ ดังนี้  

 

-สแกน QR Code ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 พ.ค.65 ก่อนเวลา 17.00 น. เพื่อรอรับ Link Zoom

 

-จากนั้นในวันที่ 25-26 พ.ค.65 เวลา 12.15 น.เริ่มเปิดจองหมวกนิรภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ห้อง เวทีกลางนิทรรศการ โดยการสแกน QR Code (จองหมวกนิรภัย) ที่ปรากฎบนจอในงานสัมมนา

 

-ผู้จองหมวกในโครงการฯ ถวายปณิธาน “จะขับขี่อย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงสวม หมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง”

 

-ระบุชื่อ-นามสกุล / เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ยืนยันตัวตน)

 

-ระบุที่อยู่ในการจัดส่งหมวกนิรภัย ทางบริษัทจะจัดส่งหมวกนิรภัยให้ตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ โดยผู้เข้าร่วม โครงการฯ จะได้รับหมวกนิรภัยภายใน 15 วัน

 

-ชำระเงินผ่าน QR Code จำนวน 120 บาท

 

-ติดตามสถานะ การจัดส่งหมวกนิรภัยได้ที่ เมนู “หมวกกันน็อกของฉัน”