วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:21 น.

ประกัน

BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP จำนวน 3,120,000 บาท

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.10 น.

BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP จำนวน 3,120,000 บาท

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP รวมถึงเงิน ชดเชยรายได้ 12 เดือน จากกรณีนายเชิดชัย สุวรรณชาตรี ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนรวม 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ เด็กชายสุรชา สุวรรณชาตรี  ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตร โดยมีนางสาวดวงเนตร สังข์สนาม มารดาของผู้รับประโยชน์ และนางสาวณัฐธยาน์ จำเริญสมรักษ์  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพงษ์เจริญ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาหาดใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้