วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:21 น.

ประกัน

คุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 14.34 น.

คุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชน โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต และนายประพัทธ์ รัตนอรุณ  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด นายอรุณ ตั้นจัด  ผู้จัดการสหกรณ์   ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประกันชีวิตกลุ่ม ให้ความคุ้มครองสมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ผู้เอาประกันกว่า 13,000 ราย รวมทุนประกันทั้งสิ้นกว่า 12,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยมี นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต และทีมงานจากสหกรณ์ฯ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็ว ๆ นี้