วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 04:43 น.

ประกัน

NSI Blood Hero ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตด้วยการให้

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 14.42 น.

NSI Blood Hero ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตด้วยการให้

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยพนักงานนำสินจิตอาสา ผู้บริหาร ตัวแทน และชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ ร่วมเป็นหนึ่งผู้ให้ในการช่วยเหลือสังคมจากวิกฤตขาดแคลนโลหิตช่วงโควิด-19  ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณโลหิตสำรอง และส่งต่อโอกาสในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กับกิจกรรม NSI Blood Hero ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทำความดีตอบแทนสังคมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะสรรค์สร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน จัดที่อาคารนำสินประกันภัย เมื่อเร็วๆ นี้