วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:52 น.

ประกัน

ไทยวิวัฒน์ฯ ประกาศปักธง “ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย”

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 12.57 น.

ไทยวิวัฒน์ฯ ประกาศปักธง “ผู้นำนวัตกรรมประกันภัย”

 

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)  เปิดเผยถึงผลประกอบการจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2560 ที่ผ่านมาว่า บริษัทสามารถทำผลประกอบการเพิ่มขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดโดยหันมาใช้ออนไลน์และเน้นสร้างการรับรู้ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของประกันภัยมากยิ่งขึ้น

 

โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวชูโรงในปีที่ผ่านมาคือ ประกันรถเติมเงินไทยวิวัฒน์ นวัตกรรมด้านประกันภัยใหม่ ให้ผู้บริโภคจ่ายค่าประกันตามที่ขับจริง คุ้มกว่าถึง 40% เมื่อเทียบกับประกันรายปีทั่วไป และเน้นการใช้เทคโนโลยีแจ้งเหตุด้วยระบบ GPS ที่จับกลุ่มลูกค้าดิจิตอลและมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จนได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี จนมีการพัฒนาต่อยอดเป็นฟังก์ชัน เปิด –ปิดอัตโนมัติด้วยระบบ TBeacon และเป็นบริษัทประกันภัย เพียงบริษัทเดียว ที่ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 สาขา Innovation Projects จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นการการันตีความสำเร็จด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยเพื่อให้บริการและความสะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภค

 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันเดินทาง ที่มีการสื่อสารอย่างเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากเทรนด์ปัจจุบัน ผู้บริโภคหรือนักเดินทางหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการประกันภัยการเดินทางมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา จึงมีการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประกันภัยการเดินทาง รวมถึงเน้นความคุ้มค่าในความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ที่ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย รวมถึงคุ้มครองกระเป๋าหาย ไฟล์ดีเลย์ และกีฬาเสี่ยงภัย โดยสามารถทำประกันได้แบบไม่จำกัดอายุ และที่สำคัญมีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชม.ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองด้านสุขภาพ คือประกันสุขภาพ ใจป้ำมีคืน ที่เน้นการสื่อสารโดยตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคถึงความคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย  โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายและมีบัตรเครดิตสุขภาพสามารถรูดได้ทุกโรงพยาบาลหรือคลินิก ไม่นอนก็เบิกได้ ที่สำคัญกรณีที่ลูกค้าไม่เบิกหรือเคลมภายใน 1 ปีมีเงินคืนถึง 10% ของค่าเบี้ยสุทธิ จึงเป็นเจ้าแรกที่ให้บริการที่ครอบคลุม 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับทิศทางการดำเนินงานของปี 2561 คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเติบโตเพิ่มจากปี 2560โดยยังคงเน้นกลยุทธ์การรักษาอัตราการต่ออายุของลูกค้าปัจจุบันรวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และขยายฐานลูกค้าแบบเจาะลึกให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เนื่องจากปัจจุบันเทรนด์ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจด้านเทคโนโลยีหรือดิจิตอลมากขึ้น และถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านประกันภัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น    

 

ทั้งนี้ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล  ยังกล่าวต่อว่า นอกจากการพัฒนานวัตกรรมสำหรับประกันรถยนต์แล้ว ทางบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยังมีการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมประกันภัยอีกหลายประเภท เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงเป็นการเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภคด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการ เพื่อประสิทธิภาพในการบริการที่ดียิ่งขึ้น  โดยทางบริษัทได้มีการจัดตั้งจากฝ่ายพัฒนานวัตกรรม (Innovation) เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้รองรับความต้องการและตอบโจทย์การใช้บริการของผู้บริโภคเป็นหลัก เป็นการสร้างการตื่นตัวในด้านดิจิตอลของธุรกิจประกันภัย รวมถึงเป็นการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเพื่อลดความเสี่ยงทั้งตัวเราและคนรอบข้าง