วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 16:00 น.

ไอที

ไฮบริดคลาวด์ตอบโจทย์ผู้ค้าปลีก ความต้องการด้านความยืดหยุ่นธุรกิจ

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.57 น.

ไฮบริดคลาวด์ตอบโจทย์ผู้ค้าปลีก

ความต้องการด้านความยืดหยุ่นธุรกิจ
 
 
นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้งานในองค์กรประกาศผลสำรวจการใช้คลาวด์ในอุตสาหกรรมค้าปลีก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานดัชนีการใช้คลาวด์ขององค์กรที่ทำการสำรวจเป็นปีที่สอง โดยทำการสอบถามถึงแผนการใช้ไพรเวท ไฮบริด และพับลิคคลาวด์ของผู้ประกอบการค้าปลีก รายงานพบว่า ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ (87.5%) ระบุว่าไฮบริดคลาวด์ เป็นรูปแบบไอทีที่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจของตน นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกจำนวนมาก (72%) กำลังวางแผน ที่จะย้ายแอปพลิเคชั่นบางตัวขององค์กร จากพับลิคคลาวด์กลับไปไว้ยังดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กร
 
 
 
ทั้งนี้ ผู้ค้าปลีกต่างตระหนักดีว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคนั้น ไม่ได้ เป็นเพียงแค่ “มีก็ดี ไม่มีก็ได้” อีกต่อไป หากแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการชนะใจ และ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า ใหม่ และเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่ยืดหยุ่นจึงเข้ามามีบทบาท สำคัญในเรื่องนี้ จากรายงานล่าสุดของ IDC ระบุว่า ภายในปี 2565 การใช้จ่ายทั่วโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านี้ จะมีมูลค่าสูงถึง 641 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าเทคโนโลยีด้านนี้เป็นกลยุทธ์ สำคัญระดับแนวหน้าของผู้นำทางธุรกิจนอกจากนี้สิ่งที่สอดคล้องกับ แนวโน้มอุตสาหกรรมไอทีในวงกว้าง คือ ผู้ค้าปลีกจำนวนมากต่างทราบดีถึงค่าใช้จ่ายจริงที่จะต้องจ่ายใน ระยะยาวของการใช้พับลิคคลาวด์อีกด้วย
 
จากรายงานผลสำรวจดัชนีการใช้คลาวด์ขององค์กรครั้งที่ 2 ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
 
● ผู้ค้าปลีกเน้นเรื่องความคล่องตัวมากที่สุด: ซึ่งไม่เหมือนกับการใช้ไอทีในอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ที่เน้นเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้ค้าปลีก (54.3%) จัดอันดับให้ความสามารถในการใช้ไอทีได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะตัดสินใจว่าจะวางแอปพลิเคชั่นแต่ละแอปไว้บนสภาพแวดล้อมคลาวด์ใดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ค้าปลีกจึงเป็นกลุ่มผู้นำในการเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ยืดหยุ่นมากที่สุด เพื่อให้ทันกับเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคที่การค้าขายทำผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมายหลายช่องทาง
 
● ความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุด: ข้อมูลจากรายงานแสดงให้เห็นว่าการรักษาความ ปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญในแผนการปรับใช้คลาวด์ของธุรกิจค้าปลีกเกือบสองในสามของ
ผู้ตอบแบบสำรวจ (63.6%) ระบุว่า ความปลอดภัยมีอิทธิพลสำคัญ ต่อการปรับใช้คลาวด์ในอนาคต โดยมีจำนวนผู้ตอบ 32% เห็นว่าไฮบริดคลาวด์เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุด และจากการที่ กฎระเบียบในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทวีความเข้มงวด และครอบคลุมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรดา ผู้ค้าปลีกจึงเป็นหัวหอกในการมองหาวิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบของการดำเนินการบนไฮบริดคลาวด์ ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยและมีความยืดหยุ่น ตามที่ผู้ค้าปลีกต้องการไว้พร้อมพรัก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นของนโยบาย ด้านนี้ในอนาคต
 
● ธุรกิจค้าปลีกเป็นผู้นำในการใช้ดิจิทัลแอปพลิเคชั่น และการใช้ IoT cloud: ผู้ค้าปลีกมักจะคิดค้นนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า จึงส่งผลให้ จำนวนผู้ค้าปลีกที่มีการใช้งานดิจิทัลแอปพลิเคชั่นและ IoT แอปพลิเคชั่น บนพับลิคคลาวด์สูง กว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกยังมีการใช้แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจต่าง ๆ บนพับลิคคลาวด์ มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น โดยมีสัดส่วนในการใช้มัลติเพิลพับลิคคลาวด์ประมาณ 11% และซิงเกิ้ล พับลิคคลาวด์ 19%
 
นายเกร็ก สมิธ รองประธานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ นูทานิคซ์ กล่าวว่า “การคงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เพื่อให้สามารถตอบรับการการสร้างประสบการณ์ซื้อขายให้กับลูกค้าในลักษณะ Omnichannel ได้”
 
“ผู้ค้าปลีกมีการใช้ข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อการทำธุรกรรมแบบอี-คอมเมิร์ซ กับการช็อปปิ้งในร้านค้า ดังนั้น วิธีเดียวที่ผู้ค้าปลีกจะสามารถทำการเชื่อมต่อนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ คือ การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น และปรับขนาดได้ตามความต้องการ การเพิ่มขึ้นของยอด ขายบนโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม ยังหมายถึงประสบการณ์ในการชำระเงินของลูกค้าด้วย ดังนั้นผู้ค้าปลีกจึงต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของลูกค้าเป็นสำคัญ ไฮบริดคลาวด์มอบความสามารถในการเคลื่อน ย้ายการทำงานและการควบคุมที่จำเป็นให้กับผู้ค้าปลีกเพื่อตอบรับกับยุคใหม่ของประสบการณ์ในการซื้อขายที่ผู้บริโภคต้องการ”
 
ผู้ตอบแบบสอบถามของรายงานประจำปี 2562 นี้ มาจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ที่มีขนาด แตกต่างกันไป โดยจำแนกออกเป็นตามภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

หน้าแรก » ไอที