วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:45 น.

การเมือง

พช.ดึงมือโปรญี่ปุ่นเสริมแกร่ง จนท.นำความรู้ไปทำงานได้จริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561, 17.29 น.

พช.ดึงมือโปรญี่ปุ่นเสริมแกร่ง จนท.นำความรู้ไปทำงานได้จริง

 

พช.เชิญผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาให้ความรู้ด้านการจัดนิทรรศการแบบกระจาย  เพื่อให้ข้าราชการและผู้นำชุนชนทั่วประเทศนำไปปฎิบัติจริง

 

 

วันที่ 26 เม.ย.กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ Project for Community-Bosed Entrepreneurship Promotion โดยมี  Mr.Koichi Miyoshi  ที่ปรึกษาโครงการและเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาให้ความรู้ กับพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการ และแกนนำชุมชน 70 คนร่วมประชุมเพื่อนำความรู้ไปปฎิบัติงานจริงในพื้นที่  ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์

 

 

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากสำหรับคนทำงานในพื้นที่ เพราะได้ทราบถึงแนวทาง กลไก และ กระบวนการ D -HOPE : Decentralized -Hand On Program Exhibition คือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำแนวคิดและกระบวนการไปดำเนินงานตามภารกิจที่ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการอยู่ และพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพ

หน้าแรก » การเมือง