วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:31 น.

การเมือง

ซ้อมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ที่ก.การต่างประเทศ

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 16.01 น.

ซ้อมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ที่ก.การต่างประเทศ เลขาสภาฯ คาดใช้เวลา 6 ชั่วโมงเลือกประธาน -รองประธาน สภาฯก่อนนำรายชื่อชึ้นทูลเกล้าฯเย็น 25 พ.ค. ทันที


วันที่ 22 พ.ค.2562  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าซักซ้อมความพร้อมงานรัฐพิธี เปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกของรัฐสภา(ปี2562) ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักพระราชวัง ซึ่งตามกำหนดการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภา ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562 
       
นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันนี้(22 พ.ค. ) ได้ซ้อมใหญ่งานรัฐพิธีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2 รอบ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสรศักดิ์ ยังกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกตำแหน่งประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. โดยขอให้แต่ละพรรคการเมืองเดินทางไปที่ห้องประชุมทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 7.30น. เพื่อเตรียมความพร้อม และได้จัดห้องประชุมไว้เผื่อให้พรรคการเมืองต่างๆได้ใช้ด้วย โดยคาดว่าจะใช้เวลาประชุมไม่เกิน 6 ชั่วโมง โดยมีนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว 

ตามขั้นตอนในการเลือกประธานสภาฯนั้น ยึดตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี 2551 เป็นแนวทาง  โดยหากมีการเสนอชื่อบุคคลเป็นประธานสภาฯเพียงคนเดียว ผู้นั้นจะได้เป็นประธานสภาฯเลย แต่ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน จะใช้วิธีลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีผู้รับรอง 20 คน เมื่อมีการเสนอชื่อ จะตั้งกรรมการตรวจนับคะนน จำนวน 6 คน จากพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภา 6 ลำดับ ต้นๆ จากนั้น จะขานชื่อส.ส.ทีละคน ให้มาเขียนชื่อบุคคลที่เป็นประธานสภาฯลงไปในซองลงคะแนน เมื่อครบแล้วก็จะนับคะแนน  โดยจะทำตามขั้นตอนเมื่อเสร็จจากการลงคะแนนเลือกตำแหน่งประธานสภาฯแล้ว ก็จะลงคะแนนเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 และคนที่2 ตามลำดับ จากนั้นจะนำรายชื่อ ประธาน และรองประธานสภาทั้ง 2ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ในช่วงเย็นวันที่ 25 พ.ค.ทันที 

“สำหรับเวลาผมเองก็กังวลใจมากเลย เตื่องจากสถา มีความแตกต่างด้านความคิด จะใช้เวลามากพอสมควร กว่าจะครบ3 ท่าน ทั้งประธาน และรองต้องใช้เวลามากพอสมควร ผมจึงเตรียมทั้ง อาหารเช้าและเาหารกลางวัน ไว้ให้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เดิน4โมงเย็น หลังจากนั้นผมจะทำผลการเลือกให้สำนักงานเลขาธิการครม. ซึ่งได้ประสานไว้เบื้องต้นแล้ว” เลขาธิการสภาฯ กล่าว
 
ส่วนสถานที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี นายสรศักดิ์  กล่าวว่า ยังไม่ทราบแน่ชัด ต้องรอให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ตัดสินใจ เรื่องวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป